HIzlı Menü

EN FR РYC E-Tahsilat KVKK

AR-GE Mrkz.Yön.Bekir Cansevdi’nin Termoklima röportajı.

AR-GE Merkezi Yöneticimiz Bekir Cansevdi:
“Mart 2017 itibari ile Türkiye’nin 400. Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerimize daha hızlı devam etmekteyiz.”

■ Bir firmanın gelişiminde Ar-Ge’nin payı ve önemini nasıl tanımlarsınız?

Yaşadığımız bu günkü dünyamızda, küresel rekabette var olabilmenin olmazsa olmazı Ar-Ge’dir.

■ Bir firma için ‘’Araştırma Geliştirme Merkezi’’ ihtiyaç mıdır, zorunluluk mudur?

Bizim gibi doğal kaynakları zengin olmayan ülkelerde bulunan firmaların varlıklarını sürdürülebilirliği Ar-Ge ile mümkündür.

“RAKİPLERDEN FARKLI VE CAZİP ÜRÜN ÜRETİMİ İÇİN AR-GE GEREKİYOR”

■ Üntes hangi sebeple Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdi?

Bizim uğraşı alanımız insanlara konfor sunabilmekle alakalı bir sektör. Bu nedenle güncel teknolojiyi ve paralel sektörleri takip etmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca tüketicinin korunması kapsamında pazarda sürdürülen faaliyetler sizin üretiminizle ilgili her türlü beyanınızı ispat mecburiyeti getiriyor. Yukarıda saydığımız her iki olgu sizin Ar-Ge ile ilgili temellerinizi oluşturuyor. Gelişmiş ve bilinçli pazarlara hitap edebilmek için sizin rakiplerden daha iyi ve kaliteli ürün sunabilme mecburiyetiniz var. Bu nedenle de rakiplerden farklı ve cazip ürün üretimi için Ar-Ge gerekiyor. Üntes’in portföyünde bulunan yerli ve milli ürünler artırabilmek için Ar-Ge de donanıma ve insan kaynaklarına sürekli büyük oranlarda yatırım yapması, gerçekleştirilen fon destekli (TÜBİTAK) projeler sonucu yaşanan kültür değişimi Üntes ’i Ar-Ge merkezi kurmaya mecbur bırakmıştır.

■ Üntes’in Ar-Ge Merkezi’nin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Üntes’in 2010 yılından itibaren başlatmış olduğu portföyündeki ürünlerin yerlileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi kapsamındaki çalışmalarda; gelişmiş teknolojilerdekine benzer bir oranda Ar-Ge yatırımı yaparak öncelikle donanıma önemli bir yatırım yapılmış ve gelişmiş ülkelerdeki rakip firmalarla benzer donanımlara sahip olunmuş ve bunların sürekli geliştirilmesinde bir sistematik oluşturulmuştur. Eş zamanlı olarak yapılan insan kaynakları ve nitelikli işgücü için yapılan eğitim faaliyetleri ile hızlı bir dönüşüm başlatılmıştır. 2017 yılına gelindiğinde bu dönüşümün etkisini artırabilmek için, Ar-Ge merkezi olabilmek için müracaat gerçekleştirilmiştir. Mart 2017 itibari ile Türkiye’nin 400. Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerimize daha hızlı devam etmekteyiz. 

2018 İTİBARİ İLE AR-GE MERKEZİNİN FAALİYET ALANLARI 1500m² DİR”

■ Rakamsal verilerle Ar-Ge merkezinizi anlatır mısınız?

Üntes firmasının gerçek Ar-Ge harcamaları 2010 yılından beri %3 civarındadır. 2018 itibari ile Ar-Ge merkezinin faaliyet alanları 1500 m² dir. 25 TZE olmak üzere 45 Ar-Ge çalışanımız vardır. Türkiye’nin en gelişmiş dünyadaki tüm standartlara uygun klima ve termodinamik testleri yapabilecek nitelikte Ar-Ge (psikrometrik) test laboratuvarlarına sahibiz laboratuvar alanlarımız 500 m² dir. 8 üniversite ve 4 teknopark firması ile ortak faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.

 Bir firmanın kendi Ar-Ge merkezi olmasının artıları nelerdir?

Ar-Ge Eco sisteminin içerisinde olunması, tüm faaliyetlerin sistematik ve izlenebilir olması. 4. ve 8. gözler tarafından izlenilmenin verdiği disiplin ve özgüven artışı, Ar-Ge harcamalarının etkinliğinin ve miktarının artması gibi artıları bulunmaktadır.

‘’AR-GE ÇALIŞMALARINI FİRMA BÜNYESİNDEYAPTIĞINIZDA HATA YAPMA RİSKİNİZ YÜKSEKTİR’’

 Ar-Ge çalışmalarını firma bünyesinde yapmakla, bir Ar-Ge merkezi çatısı altında yürütmek arasında ne gibi  farklar mevcut?

Ar-Ge çalışmalarını firma bünyesinde yaptığınızda hata yapma riskiniz yüksektir. Faaliyetlerin Ar-Ge merkezinde sistematik ve izlenebilir olması öz güvenimizi artırmakta ve bizleri daha güçlü kılmaktadır.

 Araştırma Geliştirme Merkezinizin iklimlendirme sektörü ve firmanız açısından uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Enerji verimliliği yüksek, çevreye saygılı, kullanıcı dostu, kaliteli ürünleri ile insanımızın hizmetine sunabilmek.

■ Ar-Ge projeleri nasıl belirlenmeli?

Firmamızın, sektörümüzün, ülkemizin gelişimine katkı koyabilen projeler olmalıdır.

‘’KÜRESEL PAZARLARDA REKABET GÜCÜMÜZ ARTTI’’

■ Üntes yaptığı Ar-Ge projeleri sayesinde neler kazandı? Ne gibi avantajlara sahip oldu?

Öncelikle Türkiye’nin gelişmiş ve saygın test laboratuvarlarına sahip olduk. Teknolojik ürün üretebilme kapasitesi yükseldi, ürettiğimiz ürünün arkasında durabilme öz güvenimiz arttı. Ülkemizden döviz çıkışını önemli miktarda azalttık ve küresel pazarlarda rekabet gücümüz arttı.

■ Üntes’in gündemindeki son Ar-Ge projesinden bahseder misiniz?

Üntes’in gündemindeki son Ar-Ge projesi çalışmaları, yenilenebilir enerjili hibrit sistemler üzerine yapılan proje çalışmalarıdır. Bu projeleri akademik çevrelerle ortak projeler olarak çalışmaktayız.

‘’2018 YILINI FİRMAMIZ PORTFÖYÜNE İKİ YENİ ÜRÜN KATARAK TAMAMLADIK’’

■ Sektör açısından için 2018 yılı nasıl geçti? Üntes olarak 2019 yılı beklentileriniz nelerdir?

2018 yılını firmamız portföyüne iki yeni ürün katarak tamamladık ve bu ürünlerde beklentimiz doğrultusunda refleks alabildik bu bizim moral motivasyonumuza olumlu katkılar vermiştir. 2019 yılında yeni ürün gamımızı daha da genişletmeyi ve mevcut ürün yelpazemizi artırmayı hedefliyoruz.

■ Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Yeni yılın firmamıza, sektörümüze ve dünyamıza yenilikler, başarılar ve huzur getirmesini diliyoruz.