HIzlı Menü

EN FR РYC E-Tahsilat KVKK

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Isıtma, klima, soğutma ve havalandırma cihazları tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet gösteren ÜNTES Yönetimi olarak;

 

► Çalışanlarımızın tüm bu faaliyetler çerçevesinde, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla, tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve  standartlara  uygun olarak ,  uluslararası  tavsiyeler doğrultusunda hareket etmeye azami özen göstereceğimizi,

 

► Çalışanların iş süreçlerinde meydana gelebilecek güvenlik risklerini analiz edip, yaralanma ve meslek hastalıklarına karşı gereken tedbirleri de alarak İSG – iş Sağlığı ve Güvenliği – Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışacağımızı,

 

► İSG Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirlenecek hedefler, planlar ve izleme parametreleri yoluyla sistemin performansını sürekli izleyeceğimizi,

 

► Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik konularındaki gerekli kaynakları sağlamayı ve bilinç düzeylerinin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi,

 

Taahhüt ederiz ..